Podkłady gruntujące polepszające parametry podłoża | nowoczesnyprysznic.pl

Emulsje gruntujące

Specjalne środki gruntujące

Zastosowanie podkładu gruntującego to pierwszy i obowiązkowy etap poprawnego przygotowania podłoża do pełnej wodoszczelności. Środki gruntujące znacznie poprawiają chwytność podłoża i ograniczają jego chłonność. 

Filtry