wizualizacja ogrzewania pod kafelkami w łazience

To urządzenie grzewcze wyprodukowano z wytrzymałych materiałów o wysokiej jakości. Aby zagwarantować optymalną pracę urządzenia, należy mieć na uwadze kilka kwestii opisanych w niniejszych instrukcji montażu. Oferujemy Państwu pełną gwarancję jedynie w przypadku poprawnego montażu, zgodnego z niniejszymi instrukcjami instalacji. Proszę o uważne przeczytanie tych instrukcji przed montażem, pamiętając o sprawdzeniu środkowej strony w celu dobrania właściwych narzędzi i materiałów. Instalacja elektryczna musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Przygotowanie

Sprawdzić zawartość pudła przed rozpoczęciem.

 • Mata grzewcza z przewodem przyłączeniowym
 • Karta kontrolna
 • Termostat z czujnikiem podłogowym*
 • Elastyczny wąż czujnika
 • Instrukcje montażu

2. Pomiary

Produkt Rozmiar Moc Natężenie Opór
Mata SUNFLOOR 1 m² 50 cm x 2 m 150 W 0,7 A 353 Ω
Mata SUNFLOOR 1,5 m² 50 cm x 3 m 225 W 1,0 A 235 Ω
Mata SUNFLOOR 2 m² 50 cm x 4 m 300 W 1,3 A 176 Ω
Mata SUNFLOOR 2,5 m² 50 cm x 5 m 375 W 1,6 A 141 Ω
Mata SUNFLOOR 3 m² 50 cm x 6 m 450 W 2,0 A 117 Ω
Mata SUNFLOOR 3,5 m² 50 cm x 7 m 525 W 2,3 A 100 Ω
Mata SUNFLOOR 4 m² 50 cm x 8 m 600 W 2,6 A 88 Ω
Mata SUNFLOOR 4,5 m² 50 cm x 9 m 675 W 2,9 A 78 Ω
Mata SUNFLOOR 5 m² 50 cm x 10 m 750 W 3,3 A 71 Ω
Mata SUNFLOOR 6 m² 50 cm x 12 m 900 W 3,9 A 59 Ω
Mata SUNFLOOR 7 m² 50 cm x 14 m 1050 W 4,6 A 50 Ω
Mata SUNFLOOR 8 m² 50 cm x 16 m 1200 W 5,2 A 44 Ω
Mata SUNFLOOR 9 m² 50 cm x 18 m 1350 W 5,9 A 39 Ω
Mata SUNFLOOR 10 m² 50 cm x 20 m 1500 W 6,5 A 35 Ω

3. Zwrócić uwagę na

Należy najpierw sprawdzić, czy mata grzewcza jest w odpowiednim rozmiarze do wymiarów podłogi która ma być ogrzewana tak, aby zapewnić dostateczny prąd elektryczny (ampery). Przed zainstalowaniem maty należy dokonać pomiaru oporu i odnotować go w karcie kontrolnej wewnątrz niniejszej instrukcji. (patrz punkt 7). Przewód przyłączeniowy można przedłużyć lub skrócić, tak, aby zostało przynajmniej 0,5 metra przewodu przyłączeniowego. Nie wolno ciąć przewodu grzewczego przymocowanego do siatki z włókna szklanego. Mat grzewczych nie wolno kłaść jedna na drugiej, a przewody grzewcze nie mogą się krzyżować! Puszka odgałęźna stanowi przejście od przewodu oporowego (część grzewcza maty) do przewodu zasilającego (połączenie zimne) i znajduje się wewnątrz maty grzewczej w oznaczonym miejscu. Należy zachować od 10 do 20 cm odstępu od ściany. Mata grzewcza nie może być montowana pod stałymi obiektami, takimi jak jednostki kuchenne, wanny, czy prysznice, ale musi mieć możliwość niezakłóconego oddawania ciepła. Mata grzewcza może być wbudowana jedynie w niezajętych obszarach podłogi. Ponieważ z reguły łazienki mają niewiele wolnej podłogi, mata grzewcza może służyć jedynie jako ogrzewanie dodatkowe. W celu uzyskania informacji o odpowiednim doborze ogrzewania głównego należy skontaktować się z lokalnym dostawcą. Wszystkie instalacje należy podłączać do odpowiednich wyłączników MCB lub RCCD. Wszystkie instalacje w wilgotnych miejscach należy podłączać przez dedykowany RCCD w jednej linii z termostatem. Wszystkie połączenia muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mata grzewcza ma grubość 3-4 mm i musi być osadzona w elastycznym kleju lub zaprawie odpowiedniej dla ogrzewania podłogowego. Należy sprawdzić dane producenta. Mata grzewcza ma jeden przewód przyłączeniowy o długości 3.5 metrów (dwużyłowy) i uszczelkę (pętla) na końcu maty. NIE WOLNO uszkodzić uszczelki. Kabel przyłączeniowy można skrócić, ale zawsze należy zostawić przynajmniej 0,5 metra przewodu przyłączeniowego. Nie podłączać zasilania podczas instalacji. Jeżeli zainstalowano w jednym miejscu kilka mat, to muszą one być podłączane równolegle, i można zastosować odpowiednią puszkę odgałęźną tak, aby tylko jeden przewód przechodził do termostatu. Maksymalny prąd dla termostatu to 16 Amperów. Jeżeli łączny obszar przekracza 23m², należy zastosować stycznik. Termostat może być zainstalowany jedynie przez wykwalifikowanego elektryka. Przewód czujnika może być przedłużony lub skrócony. Czujnik musi być zainstalowany w środku pętli kablowej, aby podawał jak najdokładniejsze wskazania temperatury. Czujnik musi być zamontowany z dala (minimum 50 cm) od (schowanych) rur instalacji wodnej, grzewczej i kanalizacyjnej, oraz przewodów elektrycznych. Czujnik musi zawsze pozostawać WEWNĄTRZ węża czujnika. Zamknąć koniec węża czujnika nasadką. Jeżeli czujnik będzie wymagał wymiany, to można go przez to łatwo wyjąć. Mata grzewcza jest przeznaczona przede wszystkim do montażu na betonowych podłogach. Przy rozkładaniu jej na podłogach drewnianych należy je pokryć płytą cementową odpowiednią dla systemów ogrzewania podłogowego. Można również pokryć podłogę 15 mm wodoodporną sklejką lub sklejką morską, przymocowaną wkrętami 200 mm w środku, a następnie pokryć je 2-3 mm warstwą kleju do płytek i pozostawić go do wyschnięcia, po czym postępować jak przy instalacji na betonowym podłożu.

4. Gwarancja

Gwarancja na elektrotechniczną część ogrzewania podłogowego to 10 lat. Gwarancja na termostat to 2 lata. Nie dotyczy uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi ani niewłaściwego montażu.

5. Niezbędne materiały

 • System z matą grzewczą.
 • Elastyczny klej do płytek lub zaprawa samopoziomująca oraz elastyczna fuga odpowiednie dla ogrzewania podłogowego.
 • Elastyczny cement i pistolet do cementu na dylatacje wzdłuż ścian.
 • Około 2 m elastycznego przewodnika elektrycznego (16 mm).
 • Plastikowa szpachla zębata z zębami około 6 mm.
 • Elektryczna skrzynka montażowa (minimum 35 mm głębokości, zalecane 50 mm).
 • Uziemione przyłącze elektryczne.
 • Miernik uniwersalny do pomiaru maty po każdej czynności montażowej.
 • Inne narzędzia.

6. Przygotowanie

Określić gdzie należy umieścić termostat, umieścić standardową elektryczną skrzynkę montażową o głębokości minimum 35 mm. najlepiej na wysokości 1.40 m, aby ułatwić pracę. Wyciąć/wyszlifować odpowiednie rowki i zamontować puszkę odgałęźną i przewodnik elektryczny. Należy podłączyć dwa przewodniki; jeden do czujnika a drugi do przewodu zasilającego odchodzącego od maty. Nie podłączać przewodu zasilającego i przewodu czujnika do jednego przewodnika. Wyciąć rowek w podłodze na wąż sensora podłogowego (na głębokość 2 cm). ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie umieszczać czujnika w pobliżu rury grzejnika! Nie montować czujnika pod przewodem grzewczym! Upewnić się, że przestrzeń, w której pracuje się z matę jest płaska, czysta i wolna od kurzu i smarów. Większe obszary mogą wymagać dylatacji wzdłuż ścian.

krok pierwszy instalacji pomiar

7. Pomiary oporu

Przed zainstalowaniem maty grzewczej należy dokonać pomiaru oporu i odnotować go w karcie kontrolnej wewnątrz niniejszej instrukcji. Pomiaru należy dokonać podczas montażu i po ukończeniu. Te odczyty pomiarów powinny być zgodne z informacjami technicznymi (punkt 2). Pomiarów należy dokonać pomiędzy przewodami oporowymi oraz pomiędzy przewodem oporowym, a uziemieniem. Niniejszą kartę kontrolną pozostawić w widocznym miejscu skrzynki licznika! Stanowi ona element gwarancji.

8. Mierzenie maty

Pozostawić odstęp 20-30 cm od ściany przy rozwijaniu maty na większych obszarach. Nie dotyczy to ścian przeszkolonych, które wymagają dodatkowego ogrzewania. Jeżeli mata grzewcza jest zbyt długa, można ją przeciąć i ułożyć razem z przewodem obok. Luźne przewody muszą być ułożone w odległości przynajmniej 5 cm od siebie. Nie mogą się dotykać ani krzyżować. Należy dokonać pomiarów oporu po rozłożeniu maty.

krok drugi instalacji rozkładanie

9. Metoda z użyciem zaprawy do płytek

Rozwinąć matę grzewczą z przewodem grzewczym do dołu tak, aby jedynie siatka z włókna szklanego była widoczna.

 • Położyć matę jak opisano w punkcie 8.
 • Dokonać pomiarów oporu.
 • Przeciągnąć koniec przewodu przyłączeniowego przez wąż termostatu.
 • Nałożyć pierwszą warstwę elastycznego kleju do płytek
 • 0,4 do 0,6 cm grubości i szerokości około 55 cm.
 • Rozwinąć matę na zaprawie do płytek przewodami do dołu.
 • Lekko docisnąć matę drewnianą szpachelką lub z pomocą rękawic i rozprowadzić zaprawę do płytek, która będzie przesiąkać przez matę.
 • Wygładzić i pozostawić do wyschnięcia
 • Ponownie dokonać pomiarów oporu maty.
 • Następnie nałożyć drugą warstwę elastycznego kleju do płytek, nie dopuszczając na tworzenie się pęcherzyków powietrza, i korzystając ze szpachelki zębatej do zaprawy, aby nie dopuścić do uszkodzenia maty. (NIE KLEIĆ PŁYTEK METODĄ PUNKTOWĄ!).
 • Docisnąć płytkę delikatnym ruchem posuwistym.

krok drugi instalacji przyklejanie

10. Metoda z samopoziomowaniem

Rozwinąć matę grzewczą z przewodem grzewczym do góry.

 • Położyć matę jak opisano w punkcie 8.
 • Przeciągnąć koniec przewodu przyłączeniowego przez wąż termostatu.
 • Dokonać pomiarów oporu.
 • Najpierw przeczytać instrukcję zaprawy samopoziomującej, sprawdzić, czy produkt nadaje się do ogrzewania podłogowego i postępować dokładnie według instrukcji producenta.
 • Efekt samopoziomujący musi być zazwyczaj do pewnego stopnia wspomagany ściągaczką. Kontrolować proces schnięcia przed nałożeniem pokrycia podłogowego.
 • Ponownie dokonać pomiarów oporu maty.
 • Następnie nałożyć warstwę elastycznego kleju do płytek, nie dopuszczając na tworzenie się pęcherzyków powietrza, i korzystając ze szpachelki zębatej do zaprawy, aby nie dopuścić do uszkodzenia maty grzewczej. (NIE KLEIĆ PŁYTEK METODĄ PUNKTOWĄ!). Docisnąć płytkę delikatnym ruchem posuwistym.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nakładać maksymalnie 1 warstwę samopoziomującą. Należy postępować według instrukcji producenta.

11. Podłączanie termostatu

Montażu musi dokonać wykwalifikowany elektryk zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacyjnymi i budowlanymi. Przed montażem lub ponownym montażem termostatu zawsze należy odizolować zasilanie od termostatu. Aby zamontować i przygotować termostat do użycia należy skorzystać z instrukcji dołączonej do termostatu.

12. Korzystanie z systemu po raz pierwszy

W zależności od czasu schnięcia określonego dla kleju elastycznego lub zaprawy samopoziomującej, jednak nie wcześniej niż 21 dni po instalacji z powodu naturalnego wydzielania się wilgoci z podłogi. Przedwczesne włączenie systemu może uszkodzić podłogę.

Dodano produkt do listy życzeń
Dodano produkt do porównania