Instrukcja krok po kroku instalacji płyty prysznicowej Wiper w posadzce betonowej.Po zamówieniu brodzika prysznicowego otrzymasz płytę z pianki XPS z ~2% spadem. Spad został wycięty maszynowo i zaczyna się z każdego narożnika płyty równomiernie zbliżając się do narożników kanału odwadniającego. Dzięki temu z każdego miejsca prysznica woda będzie odprowadzana jednakowo efektywnie. Odpływ ze stali nierdzewnej został odpowiednio uszczelniony i umieszczony w płycie w procesie produkcyjnym. Całą powierzchnię płyty, z obu stron, pokryto specjalnym elastycznym klejem i wzmacniającą siatką. W zestawie otrzymasz również odpowiedni syfon i wybraną kratkę odpływową. Pozostaje więc to wszystko jedynie zainstalować.

Płyta prysznicowa może mieć trzy grubości: 20, 28 i 35 mm. Odpływ wystaje około 15 mm ponad górną powierzchnię płyty. Górna powierzchnia posiada wspomniany wcześniej spad natomiast dolna jest płaska. Im większa grubość płyty tym spad będzie większy. Należy pamiętać, że brodzik (mimo własnej sztywności i wytrzymałości) musi zostać zainstalowany na twardej powierzchni, podparty na całej swojej płaszczyźnie.

Bardzo ważnym elementem instalacji jest odpowiednie uszczelnienie całej powierzchni prysznica, a w szczególności łączeń brodzika z posadzką i ścianami, narożników, przyłączy wodnych i odprowadzeń. Są to miejsca szczególnie narażone na działanie wody i nawet najlepiej położone kafle i wykonane fugi nie gwarantują szczelności bez odpowiedniej hydroizolacji. Przy pomocy naszego zestawu uszczelniającego jesteśmy w stanie wykonać wodoszczelną powierzchnię pod całym obszarem prysznica. Koniecznie zajrzyj do naszego poradnika dotyczącego hydroizolacji.1. Przygotowanie ścian i podłogi. Gromadzenie wymaganych narzędzi.

2. Wyznaczanie miejsca na prysznic przez położenie brodzika w docelowym miejscu.

3. Wycinanie i kucie w betonie by przygotować otwór na płytę.

4. Wykuwanie otworu pod syfon i rury.

5. Podłączanie syfonu do instalacji sanitarnej.

6. Przygotowanie równej powierzchni przez czyszczenie posadzki.

7. Przymiarka płyty i wstępne podłączenie.

8. Klejenie płyty i uszczelnianie syfonu.

9. Przygotowanie posadzki pod wykończenie przy pomocy płyt cementowych.

ikona wkrętarkiikona mlotkaikona piły ręcznej   ikona wyżynarki ikona  poziomicy ikona grzebienia glazurniczego ikona ołówka budowlanego ikona śrubokrętów ikona nożyka do tapet
1. Oczyść i przygotuj ściany i posadzkę. Zagospodaruj odpowiednią przestrzeń na materiały i narzędzia. Będziesz potrzebował prawdopodobnie: poziomicę, ołówek, taśmę mierniczą, młotek, młot pneumatyczny, piłę ręczną, dłuto, grzebień do kleju, wiadro. Przy pomocy piły ręcznej możesz przyciąć boki płyty do pożądanych wymiarów. Należy pamiętać, aby przeciwległe boki przyciąć o jednakową długość (maksymalnie około 10 cm z każdej strony). Inaczej może to zaburzyć efektywność odprowadzania wody z powierzchni brodzika.
krok pierwszy instalacji brodzika
2. Połóż brodzik na podłodze w jego docelowym miejscu. Upewnij się, że płyta przylega równo do wszystkich ścian jeżeli instalujesz brodzik w narożniku. Ołówkiem zaznacz krawędzie płyty oraz otwór odpływowy.
krok drugi instalacji brodzika
3. Wykuj w betonie otwór na głębokość odpowiadającej grubość posiadanej płyty dodając około 2 mm na klej.
krok trzeci instalacji brodzika
4. Następnie wykuj otwór na kształt i wielkość posiadanego odpływu, syfonu oraz odprowadzenia do kanalizacji. Syfon będzie znajdował się około 65 mm poniżej poziomu brodzika. Testowo podłącz syfon do swojego odpływu. Końcówka rury syfonu dzięki ruchomości w pewnym zakresie daje duże możliwości dopasowania kierunku do przyłącza kanalizacyjnego. Upewnij się, że syfon jest na odpowiedniej wysokości.
krok czwarty instalacji brodzika
5. Sprawdź czy syfon jest odpowiednio zamontowany i po przyklejeniu płyty będziesz w stanie przykręcić go do odpływu. Następnie uszczelnij łączenie syfonu i rury odpływowej przy pomocy sylikonu. Teraz możesz przeprowadzić test szczelności połączenia syfonu z przyłączem.
krok piąty instalacji brodzika
6. Oczyść otwór w posadzce, w której będzie leżał brodzik. Powierzchnia powinna być równa i wolna od kurzu. Jeżeli beton jest nierówny lub wykuty za głęboko użyj wylewki betonowej do wyrównania.
krok szósty instalacji brodzika
7. Włóż brodzik do otworu. Upewnij się, że przylega do niego na całej powierzchni. Sprawdź czy zrównał się z resztą posadzki oraz czy otwór syfonu znajduje się w odpowiednim miejscu. Wyciągnij brodzik i roztworem gruntującym dokładnie pokryj całe wgłębienie w posadzce.
krok siódmy instalacji brodzika
8. Przy pomocy grzebienia glazurniczego nałóż standardowy klej do płytek na wgłębienie w posadzce (dla zwiększenia przyczepności niewielką warstwą kleju możesz pokryć także płytę brodzika). Przyklej płytę do posadzki upewniając się, że zrównała się z jej poziomem. Przykręć syfon do płyty. Jeżeli szczelina między brodzikiem, a posadzką jest zbyt duża, uzupełnij ją klejem. Następnie równomiernie dociśnij płytę przy pomocy niewielkiego obciążenia i pozostaw do wyschnięcia kleju.
krok ósmy instalacji brodzika
9. Następnie należy uszczelnić wszystkie krawędzie łączące płytę prysznicową z posadzką. Najlepiej użyć do tego naszego zestawu uszczelniającego. Najpierw roztworem gruntującym malujemy całą powierzchnię, która będzie uszczelniana. Następnie na łączeniach brodzika z posadzką i ścianami przy pomocy folii w płynie przyklejamy taśmy i narożniki z wodoszczelnej membrany. Pozostawiamy je do wstępnego wyschnięcia. Ostatnim krokiem jest pokrycie całej powierzchni prysznicowej (+50 cm od każdej krawędzi) płynną folią. Tak uszczelniony brodzik jest gotowy do płytkowania. Po szczegółowe wskazówki zajrzyj do instrukcji dotyczącej poprawnej hydroizolacji.
krok dziewiąty instalacji brodzikaInstrukcja krok po kroku instalacji płyty prysznicowej Wiper w posadzce drewnianej.Po zamówieniu brodzika prysznicowego otrzymasz płytę z pianki XPS z ~2% spadem. Spad został wycięty maszynowo i zaczyna się z każdego narożnika płyty równomiernie zbliżając się do narożników kanału odwadniającego. Dzięki temu z każdego miejsca prysznica woda będzie odprowadzana jednakowo efektywnie. Odpływ ze stali nierdzewnej został odpowiednio uszczelniony i umieszczony w płycie w procesie produkcyjnym. Całą powierzchnię płyty, z obu stron, pokryto specjalnym elastycznym klejem i wzmacniającą siatką. W zestawie otrzymasz również odpowiedni syfon i wybraną kratkę odpływową. Pozostaje więc to wszystko jedynie zainstalować.

Płyta prysznicowa może mieć trzy grubości: 20, 28 i 35 mm. Odpływ wystaje około 15 mm ponad górną powierzchnię płyty. Górna powierzchnia posiada wspomniany wcześniej spad natomiast dolna jest płaska. Im większa grubość płyty tym spad będzie większy. Należy pamiętać, że brodzik (mimo własnej sztywności i wytrzymałości) musi zostać zainstalowany na twardej powierzchni, podparty na całej swojej płaszczyźnie.

Bardzo ważnym elementem instalacji jest odpowiednie uszczelnienie całej powierzchni prysznica, a w szczególności łączeń brodzika z posadzką i ścianami, narożników, przyłączy wodnych i odprowadzeń. Są to miejsca szczególnie narażone na działanie wody i nawet najlepiej położone kafle i wykonane fugi nie gwarantują szczelności bez odpowiedniej hydroizolacji. Przy pomocy naszego zestawu uszczelniającego jesteśmy w stanie wykonać wodoszczelną powierzchnię pod całym obszarem prysznica. Koniecznie zajrzyj do naszego poradnika dotyczącego hydroizolacji.1. Przygotowanie ścian i podłogi. Gromadzenie wymaganych narzędzi.

2. Wyznaczanie miejsca na prysznic przez położenie brodzika w docelowym miejscu.

3. Wycinanie otworu pod brodzik

4. Tworzenie montażu pod syfon.

5. Podłączanie syfonu do instalacji sanitarnej.

6. Przygotowanie podpory pod płytę prysznicową.

7. Przymiarka płyty i wstępne podłączenie.

8. Klejenie płyty i uszczelnianie syfonu.

9. Przygotowanie posadzki pod wykończenie przy pomocy płyt cementowych.

ikona wkrętarki ikona młotka ikona piły ręcznej ikona wyżynarki ikona poziomicy ikona grzebienia glazurniczego ikona ołówka ikona śrubokrętów ikona nożyka do tapet
1. Oczyść i przygotuj ściany i posadzkę. Zagospodaruj odpowiednią przestrzeń na materiały i narzędzia. Będziesz potrzebował prawdopodobnie: poziomicę, ołówek, taśmę mierniczą, piłę ręczną, grzebień do kleju, wiadro. Przy pomocy piły ręcznej możesz przyciąć boki płyty do pożądanych wymiarów. Należy pamiętać, aby przeciwległe boki przyciąć o jednakową długość (maksymalnie około 10 cm z każdej strony). Inaczej może to zaburzyć efektywność odprowadzania wody z powierzchni brodzika.
krok pierwszy instalacji brodzika w drewnie
2. Połóż brodzik na podłodze w jego docelowym miejscu. Upewnij się, że płyta przylega równo do wszystkich ścian jeżeli instalujesz brodzik w narożniku. Ołówkiem zaznacz krawędzie płyty oraz otwór odpływowy.
krok drugi instalacji brodzika w drewnie
3. Użyj wyżynarki aby odsłonic legary i wyciąć otwór na płytę prysznicową.
krok trzeci instalacji brodzika w drewnie
4. Znajdź najlepsze możliwe położenie dla syfonu. Jego ruchoma rura przyłączeniowa daje duże możliwości manewru przy podłączaniu do Twojej instalacji sanitarnej. Stwórz montaż dla syfonu np. w formie "półki" między legarami. Zamontuj i spróbuj podłączyć syfon upewniając się, że będzie na odpowiedniej wysokości. Odpływ znajduje się 65 mm poniżej poziomu brodzika.
krok czwarty instalacji brodzika w drewnie
5. Sprawdź czy syfon jest odpowiednio zamontowany i po przyklejeniu płyty będziesz w stanie przykręcić go do odpływu. Następnie uszczelnij łączenie syfonu i rury odpływowej przy pomocy sylikonu. Teraz możesz przeprowadzić test szczelności połączenia syfonu z przyłączem.
krok piąty instalacji brodzika w drewnie
6. Przygotuj drewniane podpory pod brodzik. Powinny mieć minimum 20 mm grubości. Upewnij się, że brodzik będzie podparty na całej powierzchni. Wytnij odpowiedni otwór na odpływ. Sam odpływ nie wymaga podparcia natomiast syfon i płyta muszą przylegać do twardego i sztywnego podłoża.
krok szósty instalacji brodzika w drewnie
7. Przyłóż brodzik do otworu. Upewnij się, że przylega do niego na całej powierzchni. Sprawdź czy zrównał się z resztą posadzki oraz czy otwór syfonu znajduje się w odpowiednim miejscu. Wyciągnij brodzik i roztworem gruntującym dokładnie pokryj całe przygotowane wgłębienie w posadzce.
krok siódmy instalacji brodzika w drewnie
8. Przy pomocy grzebienia glazurniczego nałóż standardowy klej do płytek na wgłębienie w posadzce (dla zwiększenia przyczepności niewielką warstwą kleju możesz pokryć także płytę brodzika). Przyklej płytę do posadzki upewniając się, że zrównała się z jej poziomem. Przykręć syfon do płyty. Jeżeli szczelina między bokami brodzika, a posadzką jest zbyt duża, uzupełnij ją klejem. Następnie równomiernie dociśnij płytę przy pomocy niewielkiego obciążenia i pozostaw do wyschnięcia kleju.
krok ósmy instalacji brodzika w drewnie
9. Następnie należy uszczelnić wszystkie krawędzie łączące płytę prysznicową z posadzką. Najlepiej użyć do tego naszego zestawu uszczelniającego. Najpierw roztworem gruntującym malujemy całą powierzchnię, która będzie uszczelniana. Następnie na łączeniach brodzika z posadzką i ścianami przy pomocy folii w płynie przyklejamy taśmy i narożniki z wodoszczelnej membrany. Pozostawiamy je do wstępnego wyschnięcia. Ostatnim krokiem jest pokrycie całej powierzchni prysznicowej (+50 cm od każdej krawędzi) płynną folią. Tak uszczelniony brodzik jest gotowy do kafelkowania. Po szczegółowe wskazówki zajrzyj do instrukcji dotyczącej poprawnej hydroizolacji.
krok dziewiąty instalacji brodzika w drewnie
Dodano produkt do listy życzeń
Dodano produkt do porównania